HD vs HCD

ความต่างของ Human Design และ Human-Centered Design

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้คนต่างมองหาวิธีปรับปรุงชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของตนมากขึ้น การคิดเชิงออกแบบกลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหายอดนิยมที่ทำให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของกระบวนการออกแบบ วิธีการออกแบบที่ได้รับความนิยมสองวิธี ได้แก่ การออกแบบโดยมนุษย์หรือ Human Design (HMD) และการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกกันว่า Human-Centered Design (HCD) แนวทางทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกัน แต่ยังมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในบริบทที่ต่างกัน

 2 แนวคิดเรื่องคน นิยมใช้แทนกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

Human Design (HMD) แนวคิดการออกแบบมนุษย์

การออกแบบของมนุษย์ที่เป็นระบบที่ใช้การผสมผสานระหว่างโหราศาสตร์ I Ching, Kabbalah และระบบจักระเพื่อให้บุคคลมีพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของพวกเขา ช่วยให้บุคคลเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของตนเอง  เพื่อสร้างแบบแผนชีวิตผ่านพลังงานธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล
>> อ่าน Human Design คืออะไร <<


Human-Centered Design (HCD) คือแนวทางออกแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

เป็นมุมมองวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการเข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และพฤติกรรมของผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ โดยระบบ กระบวนการนี้ ยังรวมถึงการรับในฐานะผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดปัญหา สร้างไอเดียความคิดสร้างสรรค์ การจำลองผลิตภัณฑ์ การทดสอบ และการทำซ้ำจนกว่าจะพบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ผ่านการเข้าใจหลักการของลูกค้า เน้นการแก้ปัญหาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ (User Experience) มักสามารถช่วยให้นักออกแบบ นักพัฒนา และนักประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพปรับปรุง customer journey และทำให้ผู้ใช้รู้สึกประทับใจได้


เข้าใจหลักการของ HMD และการออกแบบโดยเน้นผู้ใช้ HCD

จากคอนเซปที่กล่าวมาเบื้องต้นระหว่าง Human Design (HMD) และ Human-Centered Design (HCD) เป็นวิธีการที่ปรากฏอย่างมากในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้คนเข้าใจตนเองและเข้าถึงผู้อื่นและสิ่งรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น แม้ทั้ง 2 วิธีการนี้จะมีการเน้นที่หลักคิดของการออกแบบและพฤติกรรมของมนุษย์ แต่เป้าหมายของการนำมาประยุกต์ใช้ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองแนวคิดนี้ จนหลายคนสับสนว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือต่างกันอย่างไร

ความน่าสนใจเรื่องของตัวเองและผู้คน ที่มีความซับซ้อนมากมาย เราจึงขอแจกแจงความแตกต่างของทฤษฏีดังกล่าวจะมีอะไรบ้าง


ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง HMD และ HCDอีกอย่างคือHuman Design (HMD) เป็นระบบทางจิตวิญญาณและมาตาการที่มุ่งเน้นการช่วยบุคคลค้นพบวัตถุประสงค์และการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงในชีวิตของตนเอง มันนำมาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งรวมถึงโหราศาสตร์ ไอจิง กาบาลา และฟิสิกส์ควอนตัมเพื่อสร้าง “กราฟของร่างกาย” ที่กำลังเน้นพลังงานและเส้นทางชีวิตของบุคคลอย่างส่วนบุคคล 

 •  Human Design ให้ความสำคัญกับลักษณะเด่นบุคคลและการค้นพบตนเองมากขึ้น 
 •  Human Design บุคคลถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในชีวิตของตนเองและจุดมุ่งหมายคือการช่วยให้พวกเขาค้นพบสมรรถนะและความสามารถที่เฉพาะตัวเอง
 • การออกแบบของมนุษย์มุ่งเน้นไปที่บุคคล
 • การออกแบบของมนุษย์ใช้แผนภูมิโหราศาสตร์
 • การออกแบบของมนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณมากกว่า
 • การออกแบบโดยมนุษย์เข้าถึงได้น้อยลง
 • Human Design แนวคิดศึกษาภายในตัวตน ค้นหาตัวเอง เพื่อตอบโจทย์ความหมายของชีวิตและอิทธิพลต่อการวางแผนและใช้ชีวิต

Human-Centered Design (HCD)  เป็นวิธีการที่มีการใช้ข้อมูลและการสังเกตการณ์ ซึ่งมักถูกใช้ในการสร้าง Solution ที่ถูกปรับให้เข้ากับความต้องการและความชอบของผู้ใช้ (UX)

 • HCD อย่างอื่นก็เน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหลายหลายคนเพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • HCD มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ผู้ใช้
 • HCD ใช้การวิจัยและข้อมูลอย่างไร
 • HCD ใช้งานได้จริงมากกว่า โดยเฉพาะสินค้า บริการ 
 • HCD มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
 • HCD แนวคิดศึกษามนุษย์และผู้คนผ่าน เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการใช้งาน


แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่ทั้งสองวิธีการนี้ก็ยังมีเป้าหมายร่วมกันคือการปรับปรุงชีวิตของบุคคลและสังคม แม้เราจะสังเกตเห็นความแตกต่างนี้ แต่ควรระวังในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายของโปรเจกต์ต่าง ๆ สำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างวิธีการเหล่านี้เพื่อเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและสามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

สรุป แม้ว่า Human Design และ Human-Centered Design อาจจะดูคล้ายคลึงกัน แต่ทั้งสองวิธีการนี้เป็นแนวการแก้ปัญหาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน Human Design เน้นลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล ในขณะที่ HCD มีแนวทางที่กว้างขวางกว่าโดยเน้นความสำคัญของการเข้าใจความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้

ทั้งสองวิธีการมีข้อดีและข้อเสียของตนแต่การเลือกใช้วิธีการหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมายของแต่ละวัตถุประสงค์ สิ่งสําคัญคือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างวิธีการทั้งสองเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะที่สุดสําหรับความต้องการของคุณและสามารถส่งผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้

Ref : https://pipeline.capital/