12 profiles human design

รู้จัก 12 Human Design Profiles แต่ละเลขบอกอะไร?


12 Human Design Profiles คือ 12 รูปแบบของบุคลิกภาพตามศาสตร์ Human Design แต่ละโปรไฟล์จะประกอบไปด้วยตัวเลข 2 ตัว โดยตัวเลขตัวแรกจะเป็นตัวแทนของ “แนวความคิด” (Theme) และตัวเลขตัวที่สองจะเป็นตัวแทนของ “บทบาท” (Role)

แนวความคิด (Theme) บอกถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล แนวความคิดทั้ง 6 มีดังนี้

 • 1 – Investigator: เป็นผู้แสวงหาความรู้และความจริง
 • 2 – Hermit: เป็นผู้แสวงหาความสงบและความเป็นส่วนตัว
 • 3 – Explorer: เป็นผู้แสวงหาความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ
 • 4 – Networker: เป็นผู้แสวงหาความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อกับผู้อื่น
 • 5 – Visionary Leader: เป็นผู้แสวงหาการเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่าง
 • 6 – Role Model: เป็นผู้แสวงหาความมั่นคงและความปลอดภัย

บทบาท (Role) บอกถึงลักษณะพฤติกรรมของแต่ละบุคคล บทบาททั้ง 6 มีดังนี้

 • 1 – Investigator: เป็นผู้ช่างสังเกตและวิเคราะห์
 • 2 – Hermit: เป็นผู้รับฟังและเข้าใจ
 • 3 – Explorer: เป็นผู้กล้าหาญและลงมือทำ
 • 4 – Networker: เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย
 • 5 – Visionary Leader: เป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์
 • 6 – Role Model: เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นที่ปรึกษา

ตัวอย่าง

 • โปรไฟล์ 1/3: แนวความคิดคือ Investigator (เป็นผู้แสวงหาความรู้และความจริง) และบทบาทคือ Explorer (เป็นผู้แสวงหาความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ) จึงเป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้และความจริงผ่านการลงมือทำและประสบการณ์ใหม่ๆ
 • โปรไฟล์ 2/4: แนวความคิดคือ Hermit (เป็นผู้แสวงหาความสงบและความเป็นส่วนตัว) และบทบาทคือ Networker (เป็นผู้แสวงหาความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อกับผู้อื่น) จึงเป็นคนที่ชอบความสงบและความเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังต้องการมีความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อกับผู้อื่น

ความสำคัญของ 12 Human Design Profiles

12 Human Design Profiles เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวตนและบุคลิกภาพของเราได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจตัวเอง เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเราและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้

เมื่อเราจัดกลุ่มทั้ง 6 Human Design Profiles เบื้องต้น เราจะได้ 12 profiles ที่แตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างต้นแบบของตัวเองในตัวมันเอง หากโปรไฟล์ของคุณ มีตัวเลข 1, 2 หรือ 3 เป็นจำนวนนำหน้าที่น้อยกว่าตัวเลขจำนวนหลัง สื่อความได้ว่าชีวิตคุณ มีภารกิจจากการกระทำที่เป็นของตนเอง (ส่วนบุคคล)

หากคุณมีตัวเลข profile 4, 5 หรือ 6 ขึ้นต้นนำหน้าก่อน บ่งชี้ว่า ชีวิตของคุณจะมุ่งเน้นไปที่การกระทำเพื่อคนอื่นและส่วนรวมมากขึ้น แล้วจึงค่อยข้ามมาส่วนบุคคล (ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือโปรไฟล์ 4/1 ซึ่งไม่ใช่ทั้งส่วนบุคคลและข้ามส่วนบุคคล)

วิธีหาโปรไฟล์ของตัวเอง

เราสามารถหาโปรไฟล์ของตัวเองได้จากการดู BodyGraph ซึ่งเป็นแผนภูมิแสดงพลังงานและจุดเด่นของแต่ละบุคคล โปรไฟล์จะปรากฏอยู่บริเวณด้านล่างของ BodyGraph โดยตัวเลขตัวแรกจะอยู่ทางด้านซ้ายและตัวเลขตัวที่สองจะอยู่ทางด้านขวา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 12 Human Design Profiles สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือหนังสือเกี่ยวกับ Human Design

ทำความรู้จักกับ Human design คืออะไร อย่าลืมดู BodyGraph Chart ก่อนอ่าน Human Design Profiles นี้นะคะ


ลองมาเช็คตัวเองกันสิว่า พวกคุณเป็นโปรไฟล์แบบไหนกันบ้าง ใน 12 โปรไฟล์นี้

Human design profile 1/3


Profile 1/3 – นักสำรวจทำทดลอง

Human Design Profile 1/3 เป็นหนึ่งในโปรไฟล์หลัก 9 โปรไฟล์ โปรไฟล์นี้มีลักษณะเฉพาะด้วยกลไกทางจิตวิญญาณที่มุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้และข้อมูลแก่ผู้อื่น โปรไฟล์ 1/3 มักมีความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในแง่ดี พวกเขามีพรสวรรค์ในการมองเห็นภาพรวมและสามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย มักมีความสนใจในการเรียนรู้และเติบโต พวกเขามักจะมองหาวิธีใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆ และมักจะเป็นผู้นำในความคิดริเริ่มใหม่ๆ ทั้งยังมักจะมีพรสวรรค์ในการพูดในที่สาธารณะและสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ

ลักษณะเฉพาะบางประการของโปรไฟล์ 1/3:

 • มีความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในแง่ดี
 • มักมีความสนใจในการเรียนรู้และเติบโต
 • มักเป็นผู้นำในความคิดริเริ่มใหม่ๆ
 • มักจะมีพรสวรรค์ในการพูดในที่สาธารณะ
 • มักมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลแก่ผู้อื่น

โปรไฟล์ 1/3 มักประสบความสำเร็จในอาชีพที่เน้นการสื่อสารและแบ่งปันความรู้ เช่น การสอน เขียน หรืองานบริหาร วิชาการ ด้านมนุษยธรรม

ดังนั้นเขาต้องการที่จะรู้จักตัวเองในระดับลึกซึ้งเช่นกัน ดังนั้นไม่แปลกที่จะศึกษาความลึกซึ้งของตนเอง ก็เพื่อการสะท้อนตัวเอง เพราะมีความต้องการที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ในการค้นหาสิ่งใหม่ ๆอย่างดีที่สุดและงดงามที่สุด มักชอบเผชิญกับประสบการณ์ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง จุดที่ควรระวังในบางครั้งอาจกระโดดเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตนหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่ออายุยังน้อย ๆ เขามักระแวง สงสัย สิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อมองหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอ

Human design profile 1/4


Profile 1/4 – นักค้นหาบุกเบิกริเริ่ม

Human Design Profile 1/4 โปรไฟล์นี้มีลักษณะเฉพาะ และค่อนข้างหาได้ยาก โปรไฟล์นี้จึงกระตือรือร้นที่จะทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนลงมือทำ พวกเขามีพรสวรรค์ในการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ และสามารถนำผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ จากการใช้เวลาตามลำพังเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลจัดการข้อมูลความรู้ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมในชุมชนที่ผู้คนให้ความสนใจสิ่งนั้นๆ คุณก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เกิดการแบ่งปันจากการค้นพบของคุณโดยธรรมชาติได้

กลไกทางจิตวิญญาณที่มุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้นโครงการและความคิดริเริ่มใหม่ๆ เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ในบางพื้นที่ จึงมักจะมีความสนใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ มองหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งมักจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง โปรไฟล์นี้ยังมักจะมีพรสวรรค์ในการโน้มน้าวผู้อื่นให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ด้วยบุคลิกการพูดสื่อสารจากใจ ละเอียดอ่อนและตรงไปตรงมา

ลักษณะเฉพาะบางประการของโปรไฟล์ 1/4:

 • มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าหาญ
 • มักมีความสนใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
 • มักเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
 • มักจะมีพรสวรรค์ในการโน้มน้าวผู้อื่น

โปรไฟล์ 1/4 มักประสบความสำเร็จในอาชีพที่เน้นการริเริ่มและนำผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ เช่น ผู้ประกอบการ ผู้นำทางธุรกิจ หรือนักการเมือง

คำแนะนำสำหรับโปรไฟล์นี้แล้วนั้นจะต้องมีพื้นฐานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงสำหรับความสัมพันธ์ ทั้งงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวต่างๆ อีกทั้งยังเป็นคนที่เข้าสังคมได้และชอบที่จะสื่อสารด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่สนใจว่าแนวคิดต่างๆ จะปราศจากข้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิงหรือไม่ เพียงแต่ต้องการให้นำแนวคิดของตนไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก โปรไฟล์นี้มักประสบความสำเร็จในอาชีพที่เน้นการริเริ่มและนำผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งต่อให้เขาจะไม่ใช่ผู้ที่เอาชนะด้วยการสู้รบ เพราะเมื่อพิจารณาลึกลงไปจะพบความอ่อนไหวข้างในอยู่ลึกๆ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตัวเอง ให้แน่ใจก่อนว่ามีความสมดุลที่ดีระหว่างการให้และการรับหรือไม่


Human design profile 2/4


Profile 2/4 – ผู้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย

Human Design Profile 2/4 เป็นการผสมผสานระหว่างโปรไฟล์ 2 กับโปรไฟล์ 4 โปรไฟล์ 2 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ผู้รับ” ในขณะที่โปรไฟล์ 4 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ศิลปิน” เมื่อรวมกันแล้ว โปรไฟล์ 2/4 จึงสร้างบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความเป็นตัวของตัวเองและความอ่อนไหวเข้าด้วยกัน

ลักษณะทางธรรมชาติของเขา มักต้องการมีพื้นที่ส่วนตัว และไม่ชอบถูกรบกวนขณะทำอะไรบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และเขาเองก็ชอบอยู่กับคนหรือในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย เพราะนั่นทำให้เขาเข้ากับสังคมได้และจะมีบุคลิกที่ร่าเริงและน่าหลงใหลเป็นเอกลักษณ์ ที่ใครต่อใครก็สามารถเริ่มการสนทนากับเขาได้เป็นอย่างดี

ลักษณะเด่นของโปรไฟล์ 2/4

 • เป็นบุคคลที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อน
 • มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • มีความเป็นตัวของตัวเองและต้องการเป็นตัวของตัวเอง

จุดแข็งของโปรไฟล์ 2/4

 • เป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถให้การสนับสนุนผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบได้
 • เป็นตัวของตัวเองและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้

จุดอ่อนของโปรไฟล์ 2/4

 • อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
 • บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง
 • อาจติดอยู่กับอดีตหรือความทรงจำ
 • อาจมีปัญหาในการตั้งขอบเขตกับผู้อื่น

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับโปรไฟล์ 2/4

ความตึงเครียดระหว่าง 2 และ 4 ทำให้ไม่แน่ใจได้เลยว่าต้องการอยู่คนเดียวหรือต้องการอยู่ท่ามกลางเครือข่ายสังคมผู้คน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับคุณที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพักผ่อนอันเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสงบสุข (Comfort Zone) เพื่อใช้เวลาหยั่งลึกถึงกระบวนการภายในของคุณและได้พักผ่อนทั้งกายใจตามที่คุณต้องการ และสมดุลความสามารถในการสร้างเครือข่ายสังคม อันเป็นของขวัญที่เหมือนพรวรสรรค์ที่มีอยู่ในตัวคุณ แต่คุณจะมองไม่เห็นด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณจึงต้องการคนที่คุณไว้วางใจดึงคุณค่าและพรสวรรค์เหล่านั้นออกมาจากตัวคุณ

อาชีพที่เหมาะกับโปรไฟล์ 2/4

โปรไฟล์ 2/4 เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา พวกเขาอาจทำงานได้ดีในฐานะนักบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ศิลปิน หรือนักออกแบบ ส่งเสริมผลงานสำหรับกลุ่มชุมชน

สรุป

โปรไฟล์ 2/4 เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตัวของตัวเองและความอ่อนไหวเข้าด้วยกัน พวกเขาเป็นบุคคลที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และต้องการเป็นตัวของตัวเอง โปรไฟล์ 2/4 สามารถใช้ความอ่อนไหวและความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และพวกเขาควรยอมรับความเป็นตัวของตัวเองและอนุญาตให้ตัวเองแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ


Human design profile 2/5


Profile 2/5 – ผู้สังเกตการณ์อย่างสร้างสรรค์

Human Design Profile 2/5 เป็นการผสมผสานระหว่างโปรไฟล์ 2 กับโปรไฟล์ 5 โปรไฟล์ 2 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ผู้รับ” ในขณะที่โปรไฟล์ 5 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “นักสังเกตการณ์” เมื่อรวมกันแล้ว โปรไฟล์ 2/5 จึงสร้างบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างการช่วยเหลือผู้อื่นและการมองโลกในแง่ดีเข้าด้วยกัน แม้ว่าผู้คนรอบตัวอาจจะมีการสนทนามากมายกับเขา แต่ความจริงแล้วเขาไม่ชอบพูดถึงประเด็นหลักที่ลึกซึ้ง เมื่อเวลาผ่านไป โปรไฟล์ 2/5 จะรับรู้ถึงทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้นำของตนมากขึ้น เพราะธรรมชาติที่แท้จริงของเขานั้นกล้าหาญมากและสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองให้เครดิตไว้ เขาสามารถคิดนอกกรอบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยม สามารถแก้ปัญหาของผู้อื่นได้ในทางปฏิบัติ และบ่อยครั้งที่โปรไฟล์ 2/5 ถูกผู้อื่นมองว่าเป็นผู้ช่วยคนสนิท หรือนักจัดการในภาวะวิกฤติ

ลักษณะเด่นของโปรไฟล์ 2/5

 • เป็นบุคคลที่อ่อนไหวและเห็นอกเห็นใจ
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มองโลกในแง่ดีและมองหาโอกาสเสมอ

จุดแข็งของโปรไฟล์ 2/5

 • เป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถให้การสนับสนุนผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบได้
 • มองโลกในแง่ดีและมองหาโอกาสเสมอ

จุดอ่อนของโปรไฟล์ 2/5

 • อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
 • บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง
 • อาจติดอยู่กับอดีตหรือความทรงจำ
 • อาจมีปัญหาในการตั้งขอบเขตกับผู้อื่น

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับโปรไฟล์ 2/5

โปรไฟล์ 2/5 ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก พวกเขาควรใช้ความอ่อนไหวและความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โปรไฟล์ 2/5 ยังต้องการที่จะมองโลกในแง่ดีและมองหาโอกาสเสมอ พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการมองโลกในแง่ลบหรือยอมแพ้ต่อความท้าทาย ลึกๆเขาชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวและไม่ชอบเป็นจุดสนใจ อีกทั้งรูปร่างหน้าตาและชื่อเสียงยังมีความอิทธิพลมากต่อโปรไฟล์นี้ จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์รอบตัว เป็นความยากลำบากในการรับรู้ตนเองและความสามารถของเขา จึงทำให้บางครั้งเขาถึงกับรู้สึกว่าไม่สบายใจที่มันมีคุณค่าต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่เท่านั้น (สิ่งที่เป็นการแสดงออกต่อผู้อื่น) และไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นตัวตนจริงๆ เป็นผลให้พวกเขามักไม่แน่ใจว่าตนเองสามารถมีส่วนร่วมในงานที่ท้าทายได้หรือไม่ ใช่จริงๆหรือเหมาะสมพอไหม

อาชีพที่เหมาะกับโปรไฟล์ 2/5

โปรไฟล์ 2/5 เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา พวกเขาอาจทำงานได้ดีในฐานะนักบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ศิลปิน นักออกแบบ นักแสดง หรือนักธุรกิจ

ดังนั้นเมื่อ 2 และ 5 รวมกันหมายความว่าผู้คนจะมองเข้ามาหาคุณและคาดหวังให้พรสวรรค์ตามธรรมชาติของคุณเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้เวลาและพลังงานไปกับอะไร และต่อมาตัดสินใจว่าจะตอบตกลงกับอะไร และจะปฏิเสธอะไร ใช้กลยุทธ์และเวลาตามลำพังของคุณเพื่อเข้าไปข้างในและทำความรู้จักกับสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

Human design profile 3/5


Profile 3/5 – นักปฏิวัติและผจญภัย

Human Design Profile 3/5 คุณเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผู้คนชอบที่จะดำเนินชีวิตตามคุณ ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง คนดังหลายคนมีโปรไฟล์ 3-5 อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณเมื่อคุณได้ทดลองและล้มเหลว หลังจากที่ทุกคนมองคุณและคาดหวังในตัวคุณ การยอมรับความขึ้นๆ ลงๆ และความยุ่งเหยิงของชีวิตไม่ว่าใครจะสนใจคุณแค่ไหนก็ตาม เมื่อคุณอยู่ท่ามกลางคนกระแสพลังงานนี้จะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณในที่สุด คุณจะมีพลังดึงดูดและเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในบรรดาโปรไฟล์ทั้งหมด

โปรไฟล์ 3/5 มักมีความสนใจในการช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขามักจะมองหาวิธีใหม่ๆ ในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและมักจะเป็นผู้นำทางสังคม อาศัยอยู่ในเลนที่รวดเร็วและมีความร่าเริงและความอยากรู้อยากเห็นเด่นชัด เปิดรับแนวคิดที่ไม่ธรรมดาหรือแนวทดลอง หลายครั้งเองอาจมีอารมณ์ขันแบบไม่สนใจใครและมีเสน่ห์ดึงดูดไม่น้อย เขามีพรสวรรค์ในการเข้าใจผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือให้เติบโตและเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์จากความเจ็บปวดและมักมีความสุขไปด้วยกัน

กลไกทางจิตวิญญาณของโปรไฟล์ 3/5 คือการช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น โปรไฟล์นี้ได้รับพรด้วยความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือพวกเขาให้เติบโตและเปลี่ยนแปลง พวกเขามักมีความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสามารถเชื่อมโยงกับพวกเขาในระดับลึก ในชีวิตของโปรไฟล์ 3/5 อาจเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ซึ่งธรรมชาติของพวกเขา เจริญรุ่งเรืองเนื่องจากไม่มีพันธะโดยธรรมชาติและมักต้องการสีสันความหลากหลาย จึงมักเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แสวงหาความเข้าใจและความสุขไปพร้อมกัน จากนั้นจะมองว่าเป็นรางวัลชีวิต

ลักษณะเฉพาะบางประการของโปรไฟล์ 3/5:

 • มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นอกเห็นใจ
 • มักมีความสนใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • มักเป็นผู้นำทางสังคม

โปรไฟล์ 3/5 มักประสบความสำเร็จในอาชีพที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การทำงานด้านสังคม การแพทย์ หรือการศึกษา


สรุป

เขารักในการใช้ชีวิตให้เต็มที่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม โดยมักได้รับประสบการณ์ผ่านการ “ลองผิดลองถูก” นอกจากนี้ยังรักการขึ้น ๆ ลง ๆ ในชีวิต ดังนั้นเสียงหัวเราะและร้องไห้จึงจะเป็นของคู่กัน 

Human design profile 3/6

Profile 3/6 – ผู้มองโลกในแง่ดีออกผจญภัย

3/6 รวบรวมประสบการณ์ตลอดชีวิตเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระยะสุดท้าย มีข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วมากและสามารถรับรู้บริบทที่กว้างกว่าและยืนยันตัวเองด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ดี เป็นคนชอบเสี่ยงและมีความรู้ดี จากความพยายามมากมายทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ มากมายในชีวิต อันเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณที่เป็นอิสระและรักการเดินทางรอบโลก

โปรไฟล์ 3/6 มักจะรู้สึกว่าติดอยู่กับคำถามเช่น “ทั้งหมดนี้มีประโยชน์อะไร” – “ฉันไม่เคยพักผ่อน” – “ฉันสงสัยว่าทั้งหมดนี้คุ้มค่าที่นี่หรือเปล่า” นำไปสู่ความขัดแย้งภายใน

มีสามช่วงที่สำคัญในชีวิต:
สูงสุด 18 ปี: วัยรุ่นที่ชอบกลั่นแกล้ง – ระหว่าง 30 ถึง 50 ปี: ในเวลานี้รู้สึกถูกเปิดเผยต่อความผิดพลาด และตั้งแต่ 50 ปี: ความวุ่นวายจบลงและกลายเป็นแบบอย่างและเป็นของผู้ที่ฉลาดที่สุดและมากที่สุด คนที่มีประสบการณ์

ดังนั้นโปรไฟล์ 3/6 จึงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในทุกภารกิจ เพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันตัวเองให้กับความสามารถพิเศษในภายหลัง มักมีความขยันมากและจะสามารถทำโครงการให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง

ช่วงแรกของชีวิตคือการทดลอง จนกระทั่งสิ้นสุดการกลับมาของดาวเสาร์ คุณจะดำเนินการเป็น 3-3 หลังจากอายุ 30 ปี คุณอาจพบความแตกต่างในตัวเองมากขึ้น คุณต้องการทดลองต่อไปหรือไม่? คุณต้องการที่จะเข้าไปข้างในและปักหลักอยู่กับความสนใจของคุณหรือไม่? คุณอาจไม่แน่ใจ คุณอาจดูเหมือนมีของต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมด แต่ภายใน คุณอาจรู้สึกว่าคุณต้องการพื้นที่เยอะๆ และก็ไม่เป็นไรที่จะขอเรียนรู้ที่จะรักและชื่นชมความวุ่นวายของชีวิต ซึ่งถือได้ว่านี่คือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ คำแนะนำคือเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดและรับรู้ถึงภูมิปัญญาที่มาจากความผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อคุณทำเช่นนั้นได้ คนอื่นจะไม่สามารถเพิกเฉยต่อสติปัญญาของคุณในช่วงบั้นปลายชีวิตได้


Human design profile 4/1

Profile 4/1 – ผู้ใช้อำนาจแห่งโชคชะตา

Human Design Profile นี้หายากมาก มันเป็นโปรไฟล์เดียวที่มีโชคชะตาที่แน่นอน ดังนั้นคำแนะนำก็คือ โปรไฟล์ 4/1 ต้องเป็นไปตามเส้นทางและหัวใจของตนเอง เขามีเส้นทางเดียว เป้าหมายเดียว มุมมองเดียว Profile 4/1 มีวิถีชีวิตที่ชัดเจน เชื่อว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะค่อนข้างที่จะเข้ากับคนง่ายและเป็นมิตรมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยืดหยุ่นมากนัก ใครไม่เข้าใจหรือไม่อยากจะเข้าใจก็จะถูกจัดการบางอย่างอย่างแน่วแน่

เขามักอยู่ภายใต้โชคชะตาที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันก็จะทุ่มสุดตัวลงไปด้วยสุดใจ โปรไฟล์นี้มีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีต่อชุมชนอีกด้วย

Profile 4/1 เป็นคนเด็ดเดี่ยว มีธรรมชาติที่ไม่ยืดหยุ่นและคงที่ อาจหมายความว่าเขาไม่เข้าใจหรือการกระทำของเขาไม่สามารถเข้าใจได้ โปรไฟล์ 4/1 ไม่ควรถูกโยนออกนอกเส้นทาง มิฉะนั้นจะสูญเสียความเชื่อมโยงกับความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายในชีวิต จะรู้สึกเป็นที่รักมากที่สุดเมื่อได้รับการยอมรับในสิ่งที่เป็นเป็นสำคัญ

คุณรู้ว่าคุณเป็นใคร และคุณมีความรู้สึกภายในถึงความถูกและผิด ชีวิตของคุณคือการยึดมั่นในความจริงของคุณเองและแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบจากการสอบสวนเกี่ยวกับชีวิตกับชุมชนที่ใกล้ชิดของคุณ คุณอาจเป็นที่รู้จักในเรื่องการส่งออกทุกสิ่งที่คุณรับเข้าไป อย่าให้ใครมาหยุดคุณ! จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างช้าๆ เป็นเรื่องปกติ เมื่อรู้สึกว่าคุณได้สูญเสียความหลงใหลหรืออัตลักษณ์ของตัวเองไปแล้ว ให้กลับไปสู่พลังแห่งบุคลิกภาพของตัวเองเสมอ มันสำคัญมากสำหรับคุณ 

Human Design Profile 4/1 เป็นการผสมผสานระหว่างโปรไฟล์ 4 กับโปรไฟล์ 1 โปรไฟล์ 4 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ศิลปิน” ในขณะที่โปรไฟล์ 1 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ผู้นำ” เมื่อรวมกันแล้ว โปรไฟล์ 4/1 จึงสร้างบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นเข้าด้วยกัน

ลักษณะเด่นของโปรไฟล์ 4/1

 • เป็นบุคคลที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ชอบเป็นตัวของตัวเอง
 • มุ่งมั่นและมีความทะเยอทะยาน
 • มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
 • เป็นคนเด็ดเดี่ยว มีธรรมชาติที่ไม่ยืดหยุ่นและคงที่

จุดแข็งของโปรไฟล์ 4/1

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบได้
 • เป็นตัวของตัวเองและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้
 • มุ่งมั่นและมีความทะเยอทะยาน
 • มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

จุดอ่อนของโปรไฟล์ 4/1

 • อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
 • บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง
 • อาจติดอยู่กับอดีตหรือความทรงจำ
 • อาจมีปัญหาในการตั้งขอบเขตกับผู้อื่น

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับโปรไฟล์ 4/1

โปรไฟล์ 4/1 ต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองและประสบความสำเร็จ พวกเขาควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขาเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา โปรไฟล์ 4/1 ยังต้องการที่จะมุ่งมั่นและมีความทะเยอทะยาน พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการยอมแพ้ต่อความท้าทายหรือยอมจำนนต่อความคิดเห็นของผู้อื่น

อาชีพที่เหมาะกับโปรไฟล์ 4/1

โปรไฟล์ 4/1 เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือความเป็นผู้นำ พวกเขาอาจทำงานได้ดีในฐานะศิลปิน นักดนตรี นักออกแบบ นักธุรกิจ หรือนักการเมือง


Human design profile 4/6

Profile 4/6 – ที่ปรึกษาเยียวยาผู้คน

Human Design Profile 4/6 เป็นการผสมผสานระหว่างโปรไฟล์ 4 กับโปรไฟล์ 6 โปรไฟล์ 4 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ศิลปิน” ในขณะที่โปรไฟล์ 6 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ผู้พิทักษ์” เมื่อรวมกันแล้ว โปรไฟล์ 4/6 จึงสร้างบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการปกป้องเข้าด้วยกัน

4/6 มีทักษะทางสังคมที่ยอดเยี่ยมและทักษะด้านผู้คนที่ยอดเยี่ยม สามารถสนทนาได้อย่างดีเยี่ยมและต้องการเครือข่ายเพื่อความสะดวกสบาย มันมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และอ่อนไหวมาก ทำให้ได้รับบาดเจ็บในหลาย ๆ สถานการณ์ เขาต้องการให้ครอบครัวหรือชุมชนของเขาเจริญรุ่งเรืองและขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จเสมอ

4/6 ต้องการชุมชนที่ทำงานร่วมกันและเป็นที่ยอมรับเพื่อใช้ทักษะและพรสวรรค์ของพวกเขาเพื่อประโยชน์ของทุกคน

โปรไฟล์ 4/6 ดึงดูดความสนใจบนเวทีและให้ความบันเทิงชั้นยอดที่คนอื่นๆ จะได้ประโยชน์จากการศึกษา ช่วยเหลือให้ภูมิปัญญาของเขาเปล่งประกาย เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ชาญฉลาดจากระยะไกลและมองเห็นความเชื่อมโยง แก่นเรื่องของชีวิตคือความขัดแย้งระหว่างศีรษะ (จิตใจ) และหัวใจ (อารมณ์) ซึ่งโหยหาความสมบูรณ์แบบและความถูกต้อง 

ลักษณะเด่นของโปรไฟล์ 4/6

 • เป็นบุคคลที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก
 • ชอบความปลอดภัยและความมั่นใจ
 • ปกป้องผู้อื่น

จุดแข็งของโปรไฟล์ 4/6

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบได้
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก
 • ชอบความปลอดภัยและความมั่นใจ
 • ปกป้องผู้อื่น

จุดอ่อนของโปรไฟล์ 4/6

 • อาจขี้อายหรือเก็บตัว
 • บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง
 • อาจติดอยู่กับอดีตหรือความทรงจำ
 • อาจมีปัญหาในการตั้งขอบเขตกับผู้อื่น

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับโปรไฟล์ 4/6

โปรไฟล์ 4/6 ทั้งชีวิตของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกของคุณ (สองบรรทัดบนของไตรแกรม) แต่คุณยังคงมีกรรมส่วนตัว ดังนั้นจึงถูกต้องสำหรับคุณที่จะหมกมุ่นอยู่กับกระบวนการของคุณเอง ในช่วง 30 ปีแรกของคุณ คุณจะต้องมีการทดลองมากมาย โดยเฉพาะกับความสัมพันธ์และเพื่อนฝูง คุณประสบกับแรงผลักดันระหว่างความอยากอยู่ในชุมชนของคุณกับการอยากอยู่คนเดียว ซึ่งสิ่งนี้อาจทำให้คุณสับสนได้ โปรไฟล์นี้อาจมีความกลัวที่จะถูกปฏิเสธ สิ่งสำคัญคือไม่ต้องแสวงหาการยอมรับจากภายนอก แต่ควรตกลงว่าคุณเป็นใครกับคนที่คุณรักและเคารพ

อาชีพที่เหมาะกับโปรไฟล์ 4/6

โปรไฟล์ 4/6 เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาอาจทำงานได้ดีในฐานะศิลปิน นักดนตรี นักออกแบบ นักบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักธุรกิจ

สรุป

4/6 อาจรู้สึกสบายใจและมั่นใจเมื่อต้องปกป้องผู้อื่น โดยทั่วไปแล้ว 4/6 อาจรู้สึกว่าพวกเขามีภารกิจในชีวิตในการช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาอาจรู้สึกมีแรงกระตุ้นทางธรรมชาติที่จะปกป้องผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก


Human design profile 5/1

Profile 5/1 – ผู้ขับเคลื่อนที่กำหนดทิศทาง

Human design profile 5/1 เป็นผู้นำโดยกำเนิดหรือครู มักชอบรับบทบาทที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้อื่น มีความฉลาดและเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และใช้ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาความยากลำบากและเอาชนะอุปสรรคทุกประเภท เขามักพยายามควบคุมสิ่งต่างๆให้ได้ ด้วยการนำเสนอวิธีแก้ปัญหา ให้คำแนะนำ ออกความเห็น และค้นคว้า “ทำการบ้าน” อย่างละเอียดถี่ถ้วน ตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปสู่จุดลึกซึ้งและเชี่ยวชาญในสิ่งต่างๆ 

โปรไฟล์ 5/1 เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้กับคนอื่นๆ รวมถึงตนเองจะได้รับคุณค่าในตนเองจากการทำงาน ซึ่งทำให้มีรากฐานที่มั่นคงในชีวิต เขาชอบพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องราวของพวกเขา และสิ่งที่เขาอยากนำเสนอเท่านั้น จึงมีเพียงไม่กี่คนที่จะได้เห็นตัวจริงของเขาได้ ซึ่งหลังจากคนโปรไฟล์ 5/1 ได้ตรวจสอบภายในใจ แล้วว่าคนใดจะถูกอนุญาติให้มีความลึกซึ้งเพียงพอที่จะให้เข้าถึงได้

กลไกทางจิตวิญญาณ มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันความพิเศษและเอกลักษณ์ของตนเองกับโลก

ลึกๆแล้วคุณอยากเป็นฮีโร่ เจาะลึกฐานความรู้ของคุณและนำเสนอมันให้กับทุกคน คุณชอบกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง โปรเจ็กต์ใหม่ๆ และเกิดความท้าทาย คุณไม่กลัวที่จะฝ่าฝืนกฏ หากจำเป็น

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับโปรไฟล์ 5/1

คุณมีคุณสมบัติที่ดึงดูดใจในตัวเอง รวมถึงดึงดูดผู้คนให้อยากรู้ว่าคุณนำเสนออะไร คนอื่นจึงมักจะมองภาพคุณด้วยความคาดหวังและนั่นอาจทำให้รู้สึกกดดันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนอื่นเคยแสดงความผิดหวังกับคุณในอดีต อย่างไรก็ตาม การทำตามกลยุทธ์และการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณทำไม่ได้ ก็จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความขมขื่นและความกังวลลึกๆได้บ้าง

สรุป โปรไฟล์ 5/1 มักจะมีพรสวรรค์ในการมองเห็นโลกในมุมมองใหม่และสามารถแบ่งปันมุมมองของพวกเขากับผู้อื่นได้อย่างมีพลัง โปรไฟล์นี้มักประสบความสำเร็จในอาชีพที่เน้นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแบ่งปันมุมมอง

Human design profile 5/2

Profile 5/2 – ผู้ถ่ายทอดออกแบบที่สร้างสรรค์

Human Design Profile 5/2 เป็นการผสมผสานระหว่างโปรไฟล์ 5 กับโปรไฟล์ 2 โปรไฟล์ 5 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “นักสังเกตการณ์” ในขณะที่โปรไฟล์ 2 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ผู้รับ” เมื่อรวมกันแล้ว โปรไฟล์ 5/2 จึงสร้างบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างการสังเกตและการสนับสนุนเข้าด้วยกัน

เขาชื่นชอบความหลากหลาย สนุกสนาน ผ่อนคลาย และชอบเล่นบทบาทสมมติ มักจะเป็นนักแสดงที่ดีที่สามารถสื่อสารมุมมองของเขาและถ่ายทอดได้ดี แต่ยังคงวิพากษ์วิจารณ์ตนเองมากและมักจะประณามตัวเองว่าทำผิดพลาด ในด้านหนึ่งจำเป็นต้องมีการล่าถอยและสันโดษ อีกด้านหนึ่งคือความปรารถนาที่จะทิ้งร่องรอยไว้บนโลกและมีบทบาทบนเวทีแห่งชีวิต

ลักษณะเด่นของโปรไฟล์ 5/2

 • เป็นบุคคลที่ฉลาดและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก
 • อ่อนไหวและเห็นอกเห็นใจ
 • ต้องการการสนับสนุนจากผู้อื่น

จุดแข็งของโปรไฟล์ 5/2

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดนอกกรอบได้
 • ฉลาดและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความแตกต่างในโลก
 • อ่อนไหวและเห็นอกเห็นใจ

จุดอ่อนของโปรไฟล์ 5/2

 • อาจขี้อายหรือเก็บตัว
 • บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง
 • อาจติดอยู่กับอดีตหรือความทรงจำ
 • อาจมีปัญหาในการตั้งขอบเขตกับผู้อื่น

แนวทางการดำเนินชีวิตสำหรับโปรไฟล์ 5/2

โปรไฟล์ 5/2 พวกเขาเป็นบุคคลที่ฉลาดต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือ ทั้งนี้ผู้โปรไฟล์ 5/2 ยังต้องการการสนับสนุนจากผู้อื่น พวกเขาจึงควรหลีกเลี่ยงการพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองหรือยอมจำนนต่อความท้าทาย

อาชีพที่เหมาะกับโปรไฟล์ 5/2

โปรไฟล์ 5/2 เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขาอาจทำงานได้ดีในฐานะนักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา นักบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักธุรกิจ

สรุป

คุณมีแรงจูงใจในตนเอง เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้กับผู้อื่น คุณต้องค้นพบอัจฉริยะของคุณเอง ซึ่งเป็นของขวัญโดยธรรมชาติที่คุณต้องการมอบให้กับโลก คนอื่นอาจไม่เห็นต้นแบบฮีโร่ภายในของคุณทันทีเนื่องจากคุณมักจะซ่อนพรสวรรค์และความรู้ของคุณ หากโลกยังไม่ “ค้นพบ” คุณ พยายามฝึกฝนความสามารถของคุณเอง ผ่านการทดลองและการบูรณาการกับผู้อื่น หากคุณเพียงแค่รอให้คนอื่นจำคุณได้ คุณอาจรู้สึกขมขื่น โกรธ หงุดหงิด หรือผิดหวัง ถามตัวเองว่าจุดไหนที่คุณแยกตัวเองออกจากผู้อื่น และจุดไหนที่คุณคาดหวังจากผู้อื่นสูงเกินไป สิ่งที่คุณเก่งคืออะไร? คุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อย่างไร? ไม่เป็นไรที่จะพาตัวเองออกไปที่นั่น


Human design profile 6/2

Profile 6/2 – ผู้ต้องการความเป็นแบบอย่าง

6/2 เป็นแบบอย่างที่มีอุดมคติ ความต้องการ และเป้าหมายสูง แสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มองโลกในแง่ดีอย่างแน่วแน่ที่แสดงออกถึงความชัดเจน ความแม่นยำ และบางสิ่งที่กลมกล่อม 6/2 มีความสนใจที่หลากหลายและเปิดรับการสนทนาที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ มีตาในการมองเบื้องหลังดราม่าแห่งชีวิตและมองเห็นสิ่งที่เป็นเดิมพัน

มีแนวโน้มไปสู่ความสนุกสนานและการล้อเล่นที่เหนือชั้น จะนำความสุขมาสู่โลกในระยะสั้นด้วยวิธีนี้ทำให้คนรอบข้างมีกำลังใจ โปรไฟล์ 6/2 รับรู้ถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น และวิธีนำส่วนที่ขาดหายไปมารวมกันเพื่อสร้างภาพที่ใหญ่ขึ้นและสอดคล้องกัน นั่นเป็นของขวัญ

ช่วงชีวิตที่สำคัญมี 3 ช่วง คือ

 1. มากถึง 18: ชอบใช้อำนาจหรือรับผิดชอบ
 2. ระหว่างอายุ 30 ถึง 50: ทำความรู้จักกับชีวิต พยายามให้มาก ความกระตือรือร้นที่ไร้ขอบเขตจะสงบลงจนกระทั่งการถอนตัวเริ่มเข้ามา
 3. 50+: ต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นแบบอย่างที่มีอำนาจและอิทธิพล

ก่อนที่ดาวเสาร์ของคุณจะกลับมา เส้นที่ 6 จะทำงานเป็น 3 ดังนั้น ทุกอย่างจะเป็นเรื่องของการทดลองและปล่อยให้ชีวิตเป็นครูของคุณ การลองผิดลองถูกเป็นกระบวนการของคุณ แม้ว่าบางครั้งบรรทัดที่ 2 ของคุณต้องการถอยกลับเมื่อเกิดความล้มเหลวก็ตาม หลังจากอายุ 30 ปี อาจมีช่วงเวลาแห่งการถอยลึกและความสันโดษ นี่เป็นเวลาสำหรับการเยียวยาอย่างล้ำลึกจากความเจ็บปวดจากการทดลองหลายปีของคุณ และเป็นเวลาสำหรับการก้าวเข้าสู่การพัฒนาทักษะและความเข้าใจในตนเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลา คนอื่นจะจดจำคุณสำหรับภูมิปัญญาของคุณและดึงคุณออกจากส่วนลึกของกระบวนการของคุณ อย่าฝืนสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นแบบอย่างอันชาญฉลาดในชาตินี้


Human design profile 6/3

Profile 6/3 – ผู้ใช้อุดมคติอย่างมีสติ

เป็นตัวตนที่ต้องการแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาของผู้เป็นแบบอย่าง โดยกำหนดมาตรฐานระดับสูงสำหรับประสิทธิภาพและมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบตามอุดมคติ ด้วยข้อเสนอแนะและข้อค้นพบได้รับการยอมรับและตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับหลาย ๆ คนจึงมักดูเหมือนเย่อหยิ่งและเข้าถึงได้ยาก

3 ระยะของช่วงชีวิตที่สำคัญของตัวเลข 6 :
ระยะที่ 1 (ประมาณ 30 ปี): ค้นหาสถานที่ในชีวิตของคุณเอง มีข้อผิดพลาดมากมายที่ต้องเรียนรู้ นี่คือวิธีที่มันพัฒนาจากการคิดในแง่ร้ายไปสู่การคิดในแง่ดี
ระยะที่ 2 (ประมาณ 50 ปี): มีประสบการณ์เพียงพอแล้ว! ผู้สังเกตการณ์ชีวิตและพัฒนามุมมองเชิงปรัชญา เมื่อมีการเพิ่มความตระหนักรู้ในความสำเร็จ จะกลายเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนาแบบอย่าง
ระยะที่ 3: สามารถยังคงเป็นแบบอย่างได้เมื่อได้กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้ว

บุคคลนี้จะรับรู้และเห็นมากกว่าผู้อื่น บางทีผู้เป็นแบบอย่างอาจประหลาดใจหรือเสียใจด้วยซ้ำ เป็นการแสวงหาความรู้จึงมักจะใช้ความคิด ค้นหาความรู้และมักจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม ดังนั้นภารกิจในชีวิตของบุคคลแบบนี้คือการพยายามสร้างสถานะความสมดุลระหว่างโลกและการสร้างสรรค์หรือระหว่างเหตุผลและไม่มีเหตุผล บุคคลนี้ทำให้ผู้อื่นมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อสู่การสำเร็จสูงสุดของความเป็นไปได้ของตนเอง สิ่งสำคัญคือการหาคนที่มีความคิดเหมือนกันที่จะส่งต่อความรู้นี้ไปให้กันและกัน

ลักษณะทั่วไปใกล้เคียงกับ 3/6 ในช่วง 30 ปีแรกของชีวิต คุณจะทำงานเป็น 3/3 ดูเหมือนเป็นการทดลองมากมายทั้งภายในและภายนอก แต่จะไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับคุณ คุณอาจรู้สึกกระสับกระส่าย เหมือนว่าคุณกำลังค้นหาสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือต้องให้อภัยตัวเองและชีวิตที่ไม่สมบูรณ์และมองโลกในแง่ดี ความรับผิดชอบและภูมิปัญญาเกิดขึ้นกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างของสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับกระแสน้ำตามธรรมชาติของมนุษย์


สรุปแล้ว human design profile บอกอะไรได้มากกว่านี้

Referrence : 1