วิธีอ่าน 9 centers of Human design

ดูวิธีอ่าน Human Design Chart บอกความหมายอะไร

ไม่ว่าผู้เริ่มต้นใช้ Human Design คงเคยได้ยินศาสตร์อื่นๆ เช่น จักระ (Chakras) มาก่อนบ้างแล้ว ขั้นตอนแรกเกี่ยวกับวิธีอ่านและตีความการอ่านข้อมูลเชิงลึกคือการทำความเข้าใจ Human design Chart ดูยังไง และผลกระทบต่อชีวิตพวกเราทุกคนอย่างไรกันนะ Selfsophy สรุปมาเป็นภาษาไทยให้แล้ว

วิธีอ่านค่า Human Design


9 จุดศูนย์รวมพลังงานในร่างกาย (Part of energy center)

การไขความลับของจุดศูนย์รวมพลังงานทั้ง 9 จุดใน Human Design Chart เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณและปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของคุณ เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ที่ไม่เหมือนใครของคุณเอง และรู้วิธีควบคุมพลังงาน เพื่อความสำเร็จและหนุนนำอำนาจนั้นๆ ในทิศทางต่างๆได้


อ่านค่า Human Design - Head Center

1. Head Center : ศูนย์รวมพลังงาน แหล่งแรงบันดาลใจ

โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อกับศูนย์ Mind or Ajna และ Throat ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลและสื่อสารข้อมูลนี้

การทำงานเมื่อกำหนด Head Center หมายความว่าเรามีแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจที่สอดคล้องกัน ซึ่งนำทางเราไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อ Head Center ไม่ได้กำหนด เราอาจต่อสู้กับการขาดทิศทางและความชัดเจนในชีวิตของเรา


วิธีอ่านค่า Human Design - Mind Center

2. Mind : การประมวลผลข้อมูล

Ajna Center เป็นศูนย์กลางของศีรษะและเรียกอีกอย่างว่า Logical Mind มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลและทำให้เข้าใจได้ ศูนย์พลังงานนี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงลึกภายใต้จิตใจ ความตระหนัก และสัญชาตญาณ

เมื่อถูกกำหนดไว้ในการออกแบบโดยมนุษย์ จะมีแนวโน้มที่จะเป็นนักคิดและนักแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง เก่งในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน และสามารถมองเห็นรูปแบบและความเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เมื่อศูนย์นี้ไม่ได้กำหนดไว้ บุคคลอาจประสบปัญหาในการตัดสินใจและอาจต้องใช้เวลามากขึ้น 

ในการประมวลผลข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเลือก Ajna Center เชื่อมต่อกับ Throat โดยรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดต่างๆ


วิธีอ่านค่า Human Design - Throat Center

3. Throat : การสื่อสาร

Neck Center หรือที่รู้จักในชื่อ The Communication Center เป็นองค์ประกอบสำคัญของเค้าโครงการออกแบบโดยมนุษย์ ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์กลาง Ajna และ Throat เป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีหมายเลข 50 และประตูหมายเลข 50.3 ศูนย์อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การสร้างเครือข่าย และการแบ่งปันข้อมูล และเชื่อมต่อกับศูนย์ Head และ Ajna ช่วยให้ความคิดและความคิดไหลเวียนอย่างราบรื่นจากจิตใจไปสู่เสียง

นอกจากนี้ Neck Center ยังเชื่อมโยงไปยัง G Identity Center ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบความรู้สึกมีตัวตนและตัวตน Neck Center ที่ชัดเจนบ่งบอกถึงพรสวรรค์โดยธรรมชาติสำหรับการสร้างเครือข่าย การแสดงออกที่ชัดเจนและมั่นใจ และการสื่อสารที่สอดคล้องกัน ในทางตรงกันข้าม Neck Center ที่ไม่ได้กำหนดอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการสื่อสารและเครือข่าย ความยากลำบากในการแสดงความคิด และความรู้สึกที่ไม่มีใครได้ยิน


วิธีอ่านค่า Human Design - Self G Center

4. G Center : การตระหนักรู้ในตนเอง

ศูนย์ G มีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้ในตนเองและการค้นหาความหมายในชีวิตของเรา ในด้านบวกก็สามารถทำให้เราเข้าใจและชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของเรา แต่ในด้านลบอาจทำให้เรารู้สึกกดดันที่ต้องทำตามความคาดหวังที่สูง โดยรวมแล้ว ศูนย์ G เป็นศูนย์ที่ทรงพลังที่สามารถทำให้เรารู้สึกถึงจุดประสงค์และแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง แต่ก็ทำให้เรารู้สึกกดดันที่ต้องทำตามความคาดหวังที่สูงเช่นกัน โดยรวมแล้ว ศูนย์ G เป็นศูนย์ที่ทรงพลังที่สามารถทำให้เรารู้สึกถึงจุดประสงค์และแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง แต่ก็สามารถนำไปสู่ความรู้สึกสงสัยในตนเองและสับสนได้เช่นกัน

ศูนย์ G เป็นพลังที่ทรงพลังในชีวิตของเราที่สามารถส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก มันสามารถทำให้เรามีจุดมุ่งหมายและแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและค้นหาความหมายในชีวิตของเรา นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางชีวิตของเราและทำให้เราชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของเรา แต่ในด้านลบ มันสามารถนำไปสู่ความรู้สึกสงสัยในตัวเองและสับสน เนื่องจากมันมักจะกดดันให้เราทำตามความคาดหวังบางอย่าง สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษหากเรารู้สึกว่ามาตรฐานนั้นสูงเกินไปหรือไม่สามารถบรรลุได้

คำแนะนำโดยรวมแล้ว G center สามารถเป็นแนวทางที่ดีในชีวิตของเรา ช่วยให้เราตั้งเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอ  ต่อหน้าที่รับผิดชอบในการตระหนักรู้ในตนเองและการค้นหาความหมายในชีวิต นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อทิศทางและจุดมุ่งหมายของเรา เช่นเดียวกับความรู้สึกในตัวตนของเรา


วิธีอ่านค่า Human Design - Heart Center

5. Heart : ทิศทางและเป้าหมายในชีวิต

ศูนย์หัวใจหรือที่เรียกว่า จิตตานุภาพ ตั้งอยู่ตรงกลางของโครงสร้างมนุษย์และเชื่อมต่อกับ Ajna, Throat และ Identity Centers ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ทิศทาง และเป้าหมายในชีวิตของเรา ศูนย์หัวใจเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อทิศทางและเป้าหมายในชีวิตของเรา ผู้ที่มีศูนย์หัวใจเปิดอาจมีปัญหาในการค้นหาตัวตนที่แท้จริง และมักจะรู้สึกหลงทางหรือขาดการติดต่อ

คนที่มีศูนย์หัวใจที่ชัดเจนจะรับรู้ได้ชัดเจนว่าตนเป็นใครและมีทิศทางอย่างไร ซึ่งบางครั้งอาจดูดื้อรั้น ศูนย์หัวใจยังเชื่อมต่อกับศูนย์คอซึ่งมีหน้าที่ในการสื่อสาร เมื่อกำหนดศูนย์หัวใจ ผู้คนอาจมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแบ่งปันความคิดและความเชื่อของตนกับผู้อื่น การทำความเข้าใจศูนย์หัวใจและการเชื่อมต่อกับศูนย์อื่นๆ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล


วิธีอ่านค่า Human Design - Spleen Center

6. Spleen : ศูนย์ศักดิ์สิทธิ์หรือพลังแห่งชีวิต

ลองนึกภาพตัวเองยืนอยู่ตรงกลางแผนผังการออกแบบของมนุษย์ ล้อมรอบด้วยจุดศูนย์กลางเก้าแห่งที่เชื่อมต่อถึงกัน หนึ่งในศูนย์เหล่านี้เรียกว่าศูนย์ศักดิ์สิทธิ์หรือพลังชีวิต ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณ ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางใดๆ แต่เป็นแหล่งพลังงานและพลังงานที่ควบคุมและกระจายพลังงานไปทั่วร่างกายของคุณ มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งตั้งแต่สัญชาตญาณไปจนถึงผลงานสร้างสรรค์ของคุณ

ศูนย์ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสถานะตายตัวเหมือนศูนย์อื่นๆ แต่ทำหน้าที่เป็นรากฐานให้ศูนย์อื่นๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง ในความเป็นจริง ศูนย์ศีรษะ Ajna และ Throat ต่างก็พึ่งพาศูนย์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพลังงานและการนำทาง เมื่อให้ความสนใจกับความสัมพันธ์เหล่านี้

คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าศูนย์ศักดิ์สิทธิ์ของคุณสร้างรูปแบบและศักยภาพเฉพาะตัวของคุณได้โดย พึ่งพาศูนย์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพลังงานและการนำทาง ศูนย์ G Identity, Heart, Spleen, Sacral, Solar Plexus และ Root ยังเชื่อมต่อกับ Sacred Center ด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร โดยแต่ละจุดจะส่งผลต่อการไหลของพลังงานโดยรวมและกระบวนการตัดสินใจของแต่ละคน การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เช่นกัน


วิธีอ่านค่า Human Design - Sacral Center

7. Sacral : สัญชาตญาณและการตัดสินใจ

ศูนย์สัญชาตญาณ ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าศูนย์ที่ระบุไว้ในแผนภูมิการออกแบบของมนุษย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพร่างกายและการตอบสนองตามสัญชาตญาณเป็นหลัก เสมือนทำงานเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สะท้อนการทำงานของศูนย์นี้ที่มีบทบาทสำคัญในสัญชาตญาณการอยู่รอดและการรับรู้ภัยคุกคามต่างๆได้ บุคคลที่มีศูนย์สัญชาตญาณที่กำหนดไว้มักจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและสามารถรับรู้ถึงความผิดปกติใดๆ ในร่างกายได้โดยสัญชาตญาณ ในทางกลับกัน ผู้ที่มีศูนย์นี้ เปิดจะแสดงความสามารถในการหยั่งรู้ขั้นสูงและสามารถเข้าใจสัญญาณจากสภาพแวดล้อมซ้อนเร้น

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์พลังงานนี้ ที่สามารถช่วยเราดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา และยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสัญชาตญาณและกระบวนการตัดสินใจของเรา

ศูนย์รวม Sacral ก็มีอิทธิพลต่ออารมณ์ของเราเช่นกัน เมื่อเรามีความสมดุลและสอดคล้องกัน อารมณ์ของเราจะสามารถควบคุมได้และสุขภาพร่างกายของเราจะดีขึ้น แต่เมื่อเราไม่สมดุล อารมณ์ของเราจะครอบงำและทำให้เราเครียดและวิตกกังวลได้ สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้สัญญาณของความไม่สมดุลและดำเนินการเพื่อฟื้นฟูความสมดุล


ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการเลือกวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขและความผ่อนคลาย นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการทำสมาธิหรือฝึกสติเพื่อช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์และอยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อเข้าใจพลังงานศูนย์นี้และบทบาทในการควบคุมอารมณ์ของเรา เราก็สามารถดูแลได้ดีขึ้น


วิธีอ่านค่า Human Design - Emotional Center

8. Solar Plexus  : การควบคุมอารมณ์

Solar Plexus Center เป็นหนึ่งในเจ็ดจุดบนแผนภูมิการออกแบบของมนุษย์ และตั้งอยู่ตรงกลางของร่างกาย ระหว่างศีรษะกับจุดศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์นี้ควบคุมอารมณ์และพลังงานทางอารมณ์ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความรู้สึกและเป็นตัวแทนของสีเหลือง Solar Plexus Center รับผิดชอบการขึ้นและลงของสถานะทางอารมณ์ของเรา และอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้คนรอบตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เมื่อกำหนดศูนย์นี้หมายความว่าบุคคลนั้นมีสภาวะทางอารมณ์ที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม

หากไม่ได้กำหนดบุคคลอาจมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่น ผู้คนรอบตัวเราหรือสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เมื่อศูนย์นี้ถูกกำหนดหมายความว่าบุคคลนั้นมีสภาวะทางอารมณ์ที่สม่ำเสมอ แต่ถ้าไม่ได้กำหนดบุคคลอาจมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นผู้คนรอบตัวเราหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ ในเมื่อมีการกำหนดศูนย์นี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าศูนย์นี้สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้เช่นกัน นี่เป็นเพราะบุคคลที่มี Solar Plexus ที่กำหนด


วิธีอ่านค่า Human Design - Root Center

9. Root : ความกดดันและความเครียด

มีหน้าที่จัดการกับแรงกดดันและความเครียดในชีวิต และเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบต่อมหมวกไตของเรา ซึ่งควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดแบบสู้หรือหนีของเรา ผู้ที่มีรูทเซ็นเตอร์แข็งแรงมักจะมีพลังงานที่สม่ำเสมอและสามารถรับมือกับความกดดันและความเครียดได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อ Root Center อ่อนแอ อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และตัดสินใจลำบาก

และเมื่อเปิดใช้งาน Root Center บุคคลอาจแสดงพลังพิเศษและความยืดหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด ในทางกลับกัน ผู้ที่มี Root Center ที่ไม่ได้ใช้งานอาจประสบกับความวิตกกังวลและความเครียดในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และทักษะการตัดสินใจที่ไม่ดีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของ Root Center สามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการกับความเครียดและความกดดันในชีวิต บุคคลมักจะมีแหล่งพลังงานที่สม่ำเสมอและสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี  นอกจากนี้การเชื่อมต่อระหว่างกัน

เคล็ดลับของการออกแบบของมนุษย์อย่างถ่องแท้ด้วยศาสตร์ Human Design ซึ่งรางวัลของการรู็จักตัวเอง จะช่วยให้เติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลคุ้มค่ากับความพยายามที่ดี เตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบตนเองที่แท้จริง รวมถึงการเสริมพลังอำนาจในแง่มุมต่างๆได้เป็นอย่างดีส่วนใครที่อยากลองสร้าง Human Design Chart ที่เป็นของตัวเองได้ฟรี สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.jovianarchive.com


บทความที่ต้องอ่านต่อ

รู้จัก 12 Human Design Profiles แต่ละเลขบอกอะไร?

Human Design Hub เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปพร้อมกัน